#Post Title #Post Title #Post Title
Friday, February 24, 2012

අයේත් පිස්සු පුසා

අම්මො ගොඩකාලෙකින් බ්ලොග් එක පැත්තේ ගොඩ උනේ. බ්ලොග් කියවන්නවත් විදිහක් තිබුනේ නැ. කා
ලය නැතිකම නම් නෙමේ පිස්සු පුසෙක් උනත් පහුගිය කලය ටිකක් ජිවිතේ ගොඩක් දේවල් වලට මුන දෙන්න උනා. නරක දෙවල්, හොද දෙවල් වගෙම ජිවිතේ කලකිරෙන සිදුවිම් කිහිපයකුත්. හිතනවා ඒ දෙවල් වලින් තවකෙන්ක්ට, මේ සමාජේට යමක් දෙන්න දෙයක් මාසතුව ඇති කියල ඉතින් එදෙවල් , ඒ සිතුවිලි අකුරු කරන්න ඔනේ . බ්ලොග් ලියන්න අරන් ටික කාලයක් උනාට ලියපු දේවල් නම් භොම පොඩ්ඩයි. සමහර අයට නම් මේ පුසව අමතක වෙලා ඇති. එකටනම් කමක් නැ. ඔනම යලුවෙක් වෙනුවෙන් හැකි ඔනම වෙලාවක මේ පුසා ඉන්නවා. ඉතින් පුසා තාමත් ඉන්නවා කියල යන්නයි මේ අවේ. හැමොටමට බුදුසරනයි!
[ Read More ]